Mass Media

Lansarea sesiunilor de consiliere (evaluare)

In luna iulie 2015, in cadrul proiectului “Decenţa si Respect pentru Vulnerabili”, derulat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor Varstnice, in parteneriat cu Agrafics Communication, a avut loc consilierea de grup a 350 de persoane vulnerabile sau aflate in situaţii de risc din judeţele: Vaslui, Bacau, Alba si Sibiu.
Ulterior acestei etape, participanţii la sesiunile de consiliere/evaluare de grup, urmeaza sa beneficize de consiliere individuala din partea specialistilor, activitate in urma careia, in funcţie de planul de dezvoltare personala si profesionala, vor fi directionaţi catre urmatoarea etapa: cursuri de calificare in domenii cautate pe piaţa muncii, programe integrate de mentorat si tutorat pentru cresterea nivelului de pregatire sau terapii de motivare si cresterea stimei de sine.
Proiectul “Decenta si Respect pentru Vulnerabili” contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU si anume dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitaţii pentru persoane ce aparţin grupurilor vulnerabile din regiunile Centru si Nord - Est, prin corelarea educaţiei si invaţarii pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii si asigurarea de oportunitaţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţa a muncii moderna, flexibila si inclusiva. Prin acest proiect partenerii isi propun imbunataţirea participarii pe piaţa muncii si promovarea incluziunii sociale pentru 1.100 de persoane ce aparţin grupurilor ţinta vulnerabile din regiunile Centru si Nord-Est prin cursuri de calificare, precum si prin servicii integrate de ocupare si formare (evaluare, informare, consiliere).
Din cele 1.100 de persoane care vor beneficia de asistenţa prin proiect, 180 sunt tineri peste 18 ani care parasesc sistemul public de protecţie a copilului, 220 sunt copii in situaţii de risc si 700 sunt persoane fara adapost.
Valoarea totala eligibila a proiectului este de 13.170.481,00 lei, din care asistenţa financiara nerambursabila solicitata 12.036.502,59 lei.
Persoanele interesate pot obţine mai multe informaţii legate de Proiectului “Decenta si respect pentru vulnerabili”, de la domnul Razvan Vasilescu, Expert Coordonator Implementare, datele de contact ale acestuia fiind: tel. 0755.058.086, e-mail: razvan.vasilescu@agrafics.ro; cat si prin accesarea paginii de facebook: https://www.facebook.com/Decenta.Respect.Vulnerabili

Lansarea Campaniei de informare si constientizare in vederea schimbarii atitudinii sociale si stereotipurilor fata de grupurile vulnerabile

In perioada 01.08-31.12.2015, in cadrul Proiectului “Decenta si respect pentru vulnerabili”, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, in parteneriat cu Agrafics Communication, va organiza o serie de cinci conferinte de presǎ, acestea urmand a se desfǎsura in principalele orase ale regiunii Centru si regiunii Nord-Est.
Evenimentele fac parte din campania de informare si constientizare in vederea schimbarii atitudinii sociale si stereotipurilor fata de persoanele aflate in situatii de risc si fatǎ de grupurile vulnerabile.
“Decenta si respect pentru vulnerabili”, POSDRU/185/6.2/S/155254, este un proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, Axa prioritara 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de interventie 6.2 "Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii".
Prin acest proiect, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, in calitate de beneficiar, impreuna cu partenerul Agrafics Communication, isi propun imbunatatirea participarii pe piata muncii si promovarea incluziunii sociale pentru 1.100 de persoane ce apartin grupurilor tinta vulnerabile din regiunile Centru si Nord-Est prin cursuri de calificare, precum si prin servicii integrate de ocupare si formare (evaluare, informare, consiliere).
Din cele 1.100 de persoane care vor beneficia de asistenta prin proiect, 180 vor fi tineri peste 18 ani care parasesc sistemul public de protectie a copilului, 220 vor fi copii in situatii de risc si 700 vor fi persoane fara adapost.
Persoanele interesate pot obtine mai multe informatii legate de proiectul “Decenta si respect pentru vulnerabili”, cat si despre Campania de informare ce urmeaza a se desfǎsura, de la domnul Rǎzvan Vasilescu, Expert Coordonator Implementare, datele de contact ale acestuia fiind:
Telefon: 0755058086;
E-mail: razvan.vasilescu@agrafics.ro;
Pagina de facebook:
https://www.facebook.com/Decenta.Respect.Vulnerabili

Lansare proiect ”Decenta si respect pentru vulnerabili” POS DRU/185/6.2/S/155254

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Varstnice si partenerul Agrafics Communication, anunţa lansarea proiectului ”Decenţa si respect pentru vulnerabili”, POS DRU/185/6.2/S/155254.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, Axa prioritara 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de intervenţie 6.2 "Îmbunataţirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii".
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunataţirea participarii pe piaţa muncii si promovarea incluziunii sociale a 1.100 de persoane ce aparţin grupurilor ţinta vulnerabile din regiunile Centru si Nord-Est prin cursuri de calificare, precum si prin servicii integrate de ocupare si formare (evaluare, informare, consiliere).
Grupul ținta va fi format din: 180 de tineri peste 18 ani care parasesc sistemul public de protecţie a copilului, 220 de copii în situaţii de risc, 700 de persoane fara adapost.
Ca forma de finalizare a participarii la activitaţile propuse în proiect, se vor acorda subvenţii în valoare de 100 lei/persoana pentru 1.100 persoane din grupurile ţinta vulnerabile participante la consilierea de grup, subvenţii în valoare de 1.500 lei/persoana pentru 650 persoane din grupul ținta care vor finaliza cursurile de calificare si vor obține certificat; subvenţie în valoare de 2.000 lei/ persoana pentru 150 de persoane care vor intra în programul de tutorat; subvenţie în valoare de 4.000 RON/ persoana pentru 27 de persoane participante la modulul de dezvoltare personala.
Valoarea totala eligibila a proiectului este de 13.170.481,00 lei, din care asistența financiara nerambursabila solicitata 12.036.502,59 lei.
Perioada de desfasurare a proiectului este de 10 luni, respectiv 24.03.2015 - 31.12.2015.
Pentru mai multe informaţii despre acest proiect, puteţi contacta:
Expert coordonator implementare (Partener): Vasilescu Razvan-Ioan
Tel 0755 058 086
razvan.vasilescu@agrafics.ro

Pentru mai multe informaţii despre POSDRU, accesaţi site-ul www.fse-romania.ro

Back To Top