Obiective

Obiective
specifice

Nivel de educatie crescut, competente dezvoltate, grad de independenta si integrare pe piata muncii crescut pentru 1100 de persoane vulnerabile din regiunile Centru si Nord-Est.

Nivel de instruire crescut pentru 650 de persoane ce apartin grupurilor vulnerabile din regiunile Centru si Nord-Est prin intermediul cursurilor de calificare oferite in concordanta cu piata muncii din Romania.

Nivel de pregatire, performante educationale si grad de succes in accesarea unui nivel superior de educatie crescute pentru 150 de persoane din grupurile vulnerabile din regiunile Centru si Nord-Est prin programe integrate de tutorat si mentorat.

Nivel de incredere si stima de sine crescute pentru 75 de persoane apartinand grupurilor tinta vulnerabile din regiunile Centru si Nord-Est in vederea integrarii in societate si participarii pe piata muncii.

Acces pe piata muncii imbunatatit pentru 200 de persoane din grupurile tinta vulnerabile din regiunile Centru si Nord-Est prin tehnici specifice de mediere.

Grad crescut de implicare a voluntariatului in favoarea incluziunii sociale si integrarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile din regiunile Centru si Nord-Est prin campanii integrate de promovare si constientizare.

Atitudine sociala imbunatatita a angajatorilor, angajatilor si factorilor de decizie privind grupurile vulnerabile din regiunile Centru si Nord-Est prin campanii de promovare si informare.

Back To Top