Prezentare

drv1

Cine suntem

"Decenta si respect pentru vulnerabili", POSDRU/185/6.2/S/155254, este un proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", Axa prioritara 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de interventie 6.2 " Imbunătăţirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii".

Proiectul este implementat de Agrafics Communication, in calitate de partener, impreuna cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice.

Prin acest proiect partenerii isi propun imbunatatirea participarii pe piata muncii si promovarea incluziunii sociale pentru 1.100 de persoane ce apartin grupurilor tinta vulnerabile din regiunile Centru şi Nord-Est prin cursuri de calificare, precum si prin servicii integrate de ocupare si

drv2

formare (evaluare, informare, consiliere). Din cele 1.100 de persoane care vor beneficia de asistenta prin proiect, 180 vor fi tineri peste 18 ani care parasesc sistemul public de protectie a copilului, 220 vor fi copii in situatii de risc si 700 vor fi persoane fara adapost.

Ca forma de finalizare a participarii la activitatile propuse in proiect, se vor acorda subventii in valoare de 100 lei/persoana pentru 1.100 persoane din grupurile tinta vulnerabile participante la consilierea de grup, subventii in valoare de 1.500 lei/persoana pentru 650 persoane din grupul tinta care vor finaliza cursurile de calificare si vor obtine certificat; subventie in valoare de 2.000 lei/ persoana pentru 150 de persoane care vor intra in programul de tutorat; subventie in valoare de 4.000 lei/ persoana pentru 27 de persoane participante la modulul de dezvoltare personala.

Valoarea totala eligibila a proiectului este de 13.170.481,00 lei, din care asistenta financiara nerambursabila solicitata 12.036.502,59 lei. Perioada de desfasurare a proiectului este de 10 luni, respectiv 25.03.2015 - 31.12.2015.

Back To Top